Podatność CVE-2019-11398


Publikacja: 2019-05-08

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in UliCMS 2019.2 and 2019.1 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the go parameter to admin/index.php, the go parameter to /admin/index.php?register=register, or the error parameter to admin/index.php?action=favicon.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
UliCMS 2019.2 / 2019.1 Multiple Cross-Site Scripting
Kağan EĞLENCE
23.04.2019

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Ulicms -> Ulicms 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/153219/UliCMS-2019.1-Cross-Site-Scripting.html
https://en.ulicms.de/
https://www.exploit-db.com/exploits/46741/

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top