Podatność CVE-2019-1142


Publikacja: 2019-09-11   Modyfikacja: 2019-09-12

Opis:
An elevation of privilege vulnerability exists when the .NET Framework common language runtime (CLR) allows file creation in arbitrary locations, aka '.NET Framework Elevation of Privilege Vulnerability'.

Typ:

CWE-269

(Improper Privilege Management)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Microsoft -> .net framework 

 Referencje:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2019-1142

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top