Podatność CVE-2019-11492


Publikacja: 2019-04-26   Modyfikacja: 2019-04-27

Opis:
ProjectSend before r1070 writes user passwords to the server logs.

Typ:

CWE-532

(Information Exposure Through Log Files)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Projectsend -> Projectsend 

 Referencje:
https://www.projectsend.org/change-log/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top