Podatność CVE-2019-11533


Publikacja: 2019-04-26   Modyfikacja: 2019-04-27

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in ProjectSend before r1070 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Projectsend -> Projectsend 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/108088
https://www.projectsend.org/change-log/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top