Podatność CVE-2019-11662


Publikacja: 2019-09-18   Modyfikacja: 2019-09-19

Opis:
Class and method names in error message in Micro Focus Service Manager product versions 9.30, 9.31, 9.32, 9.33, 9.34, 9.35, 9.40, 9.41, 9.50, 9.51, 9.52, 9.60, 9.61, 9.62. This vulnerability could be exploited in some special cases to allow information exposure through an error message.

Typ:

CWE-209

(Information Exposure Through an Error Message)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Microfocus -> Service manager 

 Referencje:
https://softwaresupport.softwaregrp.com/doc/KM03518316

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top