Podatność CVE-2019-11667


Publikacja: 2019-09-17

Opis:
Unauthorized access to contact information in Micro Focus Service Manager, versions 9.41, 9.50, 9.51, 9.52, 9.60, 9.61, 9.62. The vulnerability could be exploited to allow unauthorized access to private data.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Microfocus -> Service manager 

 Referencje:
https://softwaresupport.softwaregrp.com/doc/KM03517346

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top