Podatność CVE-2019-11668


Publikacja: 2019-09-10   Modyfikacja: 2019-09-11

Opis:
HTTP cookie in Micro Focus Service manager, Versions 9.30, 9.31, 9.32, 9.33, 9.34, 9.35, 9.40, 9.41, 9.50, 9.51, 9.52, 9.60, 9.61, 9.62. And Micro Focus Service Manager Chat Server, versions 9.41, 9.50, 9.51, 9.52, 9.60, 9.61, 9.62. And Micro Focus Service Manager Chat Service 9.41, 9.50, 9.51, 9.52, 9.60, 9.61, 9.62.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Microfocus -> Service manager 
Microfocus -> Service manager chat server 
Microfocus -> Service manager chat service 

 Referencje:
https://softwaresupport.softwaregrp.com/doc/KM03517335

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top