Podatność CVE-2019-1209


Publikacja: 2019-09-11   Modyfikacja: 2019-09-12

Opis:
An information disclosure vulnerability exists in Lync 2013, aka 'Lync 2013 Information Disclosure Vulnerability'.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Microsoft -> LYNC 

 Referencje:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2019-1209

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top