Podatność CVE-2019-12098


Publikacja: 2019-05-15   Modyfikacja: 2019-05-16

Opis:
In the client side of Heimdal before 7.6.0, failure to verify anonymous PKINIT PA-PKINIT-KX key exchange permits a man-in-the-middle attack. This issue is in krb5_init_creds_step in lib/krb5/init_creds_pw.c.

Typ:

CWE-320

(Key Management Errors)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Heimdal project -> Heimdal 

 Referencje:
http://www.h5l.org/pipermail/heimdal-announce/2019-May/000009.html
https://github.com/heimdal/heimdal/commit/2f7f3d9960aa6ea21358bdf3687cee5149aa35cf
https://github.com/heimdal/heimdal/compare/3e58559...bbafe72
https://github.com/heimdal/heimdal/releases/tag/heimdal-7.6.0
https://seclists.org/bugtraq/2019/Jun/1
https://www.debian.org/security/2019/dsa-4455

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top