Podatność CVE-2019-12251


Publikacja: 2019-05-21

Opis:
sadmin/ceditpost.php in UCMS 1.4.7 allows SQL Injection via the index.php?do=sadmin_ceditpost cvalue parameter.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Ucms project -> UCMS 

 Referencje:
https://github.com/f1tz/CVE_Request/tree/master/UCMS/SQLi

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top