Podatność CVE-2019-1238


Publikacja: 2019-10-10

Opis:
A remote code execution vulnerability exists in the way that the VBScript engine handles objects in memory, aka 'VBScript Remote Code Execution Vulnerability'. This CVE ID is unique from CVE-2019-1239.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.1/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> Internet explorer 

 Referencje:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2019-1238

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top