Podatność CVE-2019-12395


Publikacja: 2019-05-28

Opis:
In Webbukkit Dynmap 3.0-beta-3 or below, due to a missing login check in servlet/MapStorageHandler.java, an attacker can see a map image without login even if victim enables login-required in setting.

Typ:

CWE-284

(Improper Access Control)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Getbukkit -> Spigot 
Dynmap project -> Dynmap 

 Referencje:
http://jvn.jp/en/jp/JVN89046645/index.html
https://github.com/webbukkit/dynmap/commit/641f142cd3ccdcbfb04eda3059be22dd9ed93783
https://github.com/webbukkit/dynmap/issues/2474
https://github.com/webbukkit/dynmap/pull/2475

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top