Podatność CVE-2019-12420


Publikacja: 2019-12-12   Modyfikacja: 2019-12-13

Opis:
In Apache SpamAssassin before 3.4.3, a message can be crafted in a way to use excessive resources. Upgrading to SA 3.4.3 as soon as possible is the recommended fix but details will not be shared publicly.

Typ:

CWE-400

(Uncontrolled Resource Consumption ('Resource Exhaustion'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Debian -> Debian linux 
Apache -> Spamassassin 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2019/12/12/2
https://bz.apache.org/SpamAssassin/show_bug.cgi?id=7747
https://lists.apache.org/thread.html/5863d6c42fc9595a29566732f12348cde0ca0e41bda91695c62041de@%3Cannounce.apache.org%3E
https://lists.apache.org/thread.html/5ef362d6da12126fafc81443309ca95d872d1bfd011fe4b2699f0fe9@%3Cusers.spamassassin.apache.org%3E
https://lists.apache.org/thread.html/64cf76749956dd08f7d5b86ec9f3321f382cfd7fe717ccd1be940c92@%3Cannounce.spamassassin.apache.org%3E
https://lists.apache.org/thread.html/e3c2367351286b77a74a082e2b66b793cceefa7b6ea9dcd162db4c4b@%3Cdev.spamassassin.apache.org%3E
https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2019/12/msg00019.html
https://seclists.org/bugtraq/2019/Dec/27
https://svn.apache.org/repos/asf/spamassassin/branches/3.4/build/announcements/3.4.3.txt
https://www.debian.org/security/2019/dsa-4584

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top