Podatność CVE-2019-12516


Publikacja: 2019-09-13

Opis:
The slickquiz plugin through 1.3.7.1 for WordPress allows SQL Injection by Subscriber users, as demonstrated by a /wp-admin/admin.php?page=slickquiz-scores&id= or /wp-admin/admin.php?page=slickquiz-edit&id= or /wp-admin/admin.php?page=slickquiz-preview&id= URI.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Slickquiz project -> Slickquiz 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/154440/WordPress-SlickQuiz-1.3.7.1-SQL-Injection.html
https://wordpress.org/plugins/slickquiz/#developers

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top