Podatność CVE-2019-12528


Publikacja: 2020-02-04   Modyfikacja: 2020-02-05

Opis:
An issue was discovered in Squid before 4.10. It allows a crafted FTP server to trigger disclosure of sensitive information from heap memory, such as information associated with other users' sessions or non-Squid processes.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Squid-cache -> Squid 

 Referencje:
http://www.squid-cache.org/Advisories/SQUID-2020_2.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top