Podatność CVE-2019-1255


Publikacja: 2019-09-23   Modyfikacja: 2019-09-24

Opis:
A denial of service vulnerability exists when Microsoft Defender improperly handles files, aka 'Microsoft Defender Denial of Service Vulnerability'.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Forefront endpoint protection 2010 
Microsoft -> Security essentials 
Microsoft -> System center endpoint protection 
Microsoft -> System center endpoint protection 2012 
Microsoft -> Windows defender 

 Referencje:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2019-1255

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top