Podatność CVE-2019-12618


Publikacja: 2019-08-12

Opis:
HashiCorp Nomad 0.9.0 through 0.9.1 has Incorrect Access Control via the exec driver.

Typ:

CWE-284

(Improper Access Control)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Hashicorp -> Nomad 

 Referencje:
https://github.com/hashicorp/nomad/issues/5783
https://www.hashicorp.com/blog/category/nomad
https://www.hashicorp.com/blog/hashicorp-nomad-0-9-2

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top