Podatność CVE-2019-12733


Publikacja: 2019-12-06

Opis:
SiteVision 4 allows Remote Code Execution.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9/10
10/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Sitevision -> Sitevision 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/155585/SiteVision-4.x-5.x-Remote-Code-Execution.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2019/Dec/12
http://seclists.org/fulldisclosure/2019/Dec/13
https://www.cybercom.com/About-Cybercom/Blogs/Security-Advisories/high-risk-vulnerabilities-in-cms-product/
https://www.cybercom.com/contentassets/ac929be030744b8e92dc6e457fdb7dcc/sitevision-disclosure-rce.pdf
https://www.sitevision.se/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top