Podatność CVE-2019-12779


Publikacja: 2019-06-07   Modyfikacja: 2019-06-08

Opis:
libqb before 1.0.5 allows local users to overwrite arbitrary files via a symlink attack, because it uses predictable filenames (under /dev/shm and /tmp) without O_EXCL.

Typ:

CWE-59

(Improper Link Resolution Before File Access ('Link Following'))

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.6/10
9.2/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Pełny
Pełny
Affected software
Clusterlabs -> Libqb 

 Referencje:
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-07/msg00017.html
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-07/msg00027.html
http://www.securityfocus.com/bid/108691
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1695948
https://github.com/ClusterLabs/libqb/issues/338
https://github.com/ClusterLabs/libqb/releases/tag/v1.0.4
https://github.com/ClusterLabs/libqb/releases/tag/v1.0.5

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top