Podatność CVE-2019-12863


Publikacja: 2020-02-25

Opis:
SolarWinds Orion Platform 2018.4 HF3 (NPM 12.4, NetPath 1.1.4) allows Stored HTML Injection by administrators via the Web Console Settings screen.

Typ:

CWE-74

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Solarwinds -> Netpath 
Solarwinds -> Network performance monitor 
Solarwinds -> Orion platform 

 Referencje:
https://www.esecforte.com/responsible-vulnerability-disclosure-cve-2019-12863-stored-html-injection-vulnerability-in-solarwinds-orion-platform-2018-4-hf3-npm-12-4-netpath-1-1-4/
https://www.solarwinds.com/network-performance-monitor

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top