Podatność CVE-2019-12927


Publikacja: 2019-07-08   Modyfikacja: 2019-07-09

Opis:
MailEnable Enterprise Premium 10.23 was vulnerable to stored and reflected cross-site scripting (XSS) attacks. Because the session cookie did not use the HttpOnly flag, it was possible to hijack the session cookie by exploiting this vulnerability.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Mailenable -> Mailenable 

 Referencje:
http://www.mailenable.com/Premium-ReleaseNotes.txt
https://www.nccgroup.trust/uk/our-research/technical-advisory-multiple-vulnerabilities-in-mailenable/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top