Podatność CVE-2019-12932


Publikacja: 2019-06-28

Opis:
A stored XSS vulnerability was found in SeedDMS 5.1.11 due to poorly escaping the search result in the autocomplete search form placed in the header of out/out.Viewfolder.php.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Seeddms -> Seeddms 

 Referencje:
https://sourceforge.net/p/seeddms/code/ci/seeddms-5.1.x/tree/CHANGELOG

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top