Podatność CVE-2019-12999


Publikacja: 2020-01-31

Opis:
Lightning Network Daemon (lnd) before 0.7 allows attackers to trigger loss of funds because of Incorrect Access Control.

Typ:

NVD-CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Lightning -> Network daemon 

 Referencje:
https://github.com/lightningnetwork/lnd/commits/master
https://github.com/lightningnetwork/lnd/releases/tag/v0.7.0-beta
https://lists.linuxfoundation.org/pipermail/lightning-dev/2019-September/002174.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top