Podatność CVE-2019-13069


Publikacja: 2019-08-17

Opis:
extenua SilverSHielD 6.x fails to secure its ProgramData folder, leading to a Local Privilege Escalation to SYSTEM. The attacker must replace SilverShield.config.sqlite with a version containing an additional user account, and then use SSH and port forwarding to reach a 127.0.0.1 service.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Extenua -> Silvershield 

 Referencje:
http://kb.extenua.com
https://www.fobz.net/adv/ag47ex/info.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top