Podatność CVE-2019-13105


Publikacja: 2019-08-06

Opis:
Das U-Boot versions 2019.07-rc1 through 2019.07-rc4 can double-free a cached block of data when listing files in a crafted ext4 filesystem.

Typ:

CWE-415

(Double Free)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
DENX -> U-boot 

 Referencje:
https://gist.github.com/deephooloovoo/d91b81a1674b4750e662dfae93804d75
https://github.com/u-boot/u-boot/commits/master
https://lists.denx.de/pipermail/u-boot/2019-July/375513.html

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top