Podatność CVE-2019-13156


Publikacja: 2019-09-03

Opis:
NDrive(1.2.2).sys in Naver Cloud Explorer has a stack-based buffer overflow, which allows attackers to cause a denial of service when reading data from IOCTL handle.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Naver -> Cloud explorer 

 Referencje:
https://cve.naver.com/detail/cve-2019-13156

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top