Podatność CVE-2019-13554


Publikacja: 2020-04-07

Opis:
GE Mark VIe Controller has an unsecured Telnet protocol that may allow a user to create an authenticated session using generic default credentials. GE recommends that users disable the Telnet service.

Typ:

CWE-863

(Incorrect Authorization)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
GE -> Mark vie controll system 
GE -> Mark vie control system 

 Referencje:
https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-281-02

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top