Podatność CVE-2019-1367


Publikacja: 2019-09-23   Modyfikacja: 2019-09-24

Opis:
A remote code execution vulnerability exists in the way that the scripting engine handles objects in memory in Internet Explorer, aka 'Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability'. This CVE ID is unique from CVE-2019-1221.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.6/10
10/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> Internet explorer 

 Referencje:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2019-1367

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top