Podatność CVE-2019-13972


Publikacja: 2019-07-19

Opis:
LayerBB 1.1.3 allows XSS via the application/commands/new.php pm_title variable, a related issue to CVE-2019-17997.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Layerbb -> Layerbb 

 Referencje:
http://blog.topsec.com.cn/%E5%A4%A9%E8%9E%8D%E4%BF%A1%E5%85%B3%E4%BA%8Elayerbb-1-1-3-xss%E6%BC%8F%E6%B4%9E%E5%88%86%E6%9E%90/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top