Podatność CVE-2019-14203


Publikacja: 2019-07-31

Opis:
An issue was discovered in Das U-Boot through 2019.07. There is a stack-based buffer overflow in this nfs_handler reply helper function: nfs_mount_reply.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
DENX -> U-boot 

 Referencje:
https://blog.semmle.com/uboot-rce-nfs-vulnerability/
https://gitlab.com/u-boot/u-boot

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top