Podatność CVE-2019-14322


Publikacja: 2019-07-28

Opis:
In Pallets Werkzeug before 0.15.5, SharedDataMiddleware mishandles drive names (such as C:) in Windows pathnames.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Pallets Werkzeug 0.15.4 Path Traversal
faisalfs10x
07.07.2021

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Palletsprojects -> Werkzeug 

 Referencje:
https://palletsprojects.com/blog/werkzeug-0-15-5-released/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top