Podatność CVE-2019-14346


Publikacja: 2019-08-06

Opis:
Internal/Views/config.php in Schben Adive 2.0.7 allows admin/config CSRF to change a user password.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Schben -> Adive 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/153989/Adive-Framework-2.0.7-Cross-Site-Request-Forgery.html
https://hackpuntes.com/cve-2019-14346-adive-framework-2-0-7-cross-site-request-forgery/
https://www.adive.es/

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top