Podatność CVE-2019-14367


Publikacja: 2019-11-12   Modyfikacja: 2019-11-15

Opis:
Slack-Chat through 1.5.5 leaks a Slack Access Token in source code. An attacker can obtain a lot of information about the victim's Slack (channels, members, etc.).

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Slack-chat project -> Slack-chat 

 Referencje:
https://gist.github.com/fs0c131y/e47035f0493a2f558fccc172ada715ef
https://github.com/arjunmat/slack-chat/commits/master

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top