Podatność CVE-2019-14416


Publikacja: 2019-07-29   Modyfikacja: 2019-07-30

Opis:
An issue was discovered in Veritas Resiliency Platform (VRP) before 3.4 HF1. An arbitrary command execution vulnerability allows a malicious VRP user to execute commands with root privilege within the VRP virtual machine, related to resiliency plans and custom script functionality.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Veritas Resiliency Platform (VRP) Traversal / Command Execution
David Dillard
01.08.2019

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9/10
10/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Veritas -> Resiliency platform 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/153842/Veritas-Resiliency-Platform-VRP-Traversal-Command-Execution.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2019/Jul/39
https://www.veritas.com/content/support/en_US/security/VTS19-002.html#Issue3

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top