Podatność CVE-2019-14427


Publikacja: 2019-08-14

Opis:
XSS exists in WEB STUDIO Ultimate Loan Manager 2.0 by adding a branch under the Branches button that sets the notes parameter with crafted JavaScript code.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Ultimate Loan Manager 2.0 Cross Site Scripting
Metin Yunus Kand...
02.08.2019

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Webstudio -> Ultimate loan manager 

 Referencje:
https://www.exploit-db.com/exploits/47198

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top