Podatność CVE-2019-14465


Publikacja: 2019-07-31   Modyfikacja: 2019-08-01

Opis:
fmt_mtm_load_song in fmt/mtm.c in Schism Tracker 20190722 has a heap-based buffer overflow.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Schismtracker -> Schism tracker 

 Referencje:
https://github.com/schismtracker/schismtracker/issues/198
https://github.com/schismtracker/schismtracker/releases/tag/20190805

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top