Podatność CVE-2019-14512


Publikacja: 2020-03-16

Opis:
LimeSurvey 3.17.7+190627 has XSS via Boxes in application/extensions/PanelBoxWidget/views/box.php or a label title in application/views/admin/labels/labelview_view.php.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Limesurvey -> Limesurvey 

 Referencje:
https://github.com/LimeSurvey/LimeSurvey/commit/0b7391dff91b326284ca3fc5188b768b5d522d88
https://github.com/LimeSurvey/LimeSurvey/commit/f2566f6978a77e3f0870079c45cda1c065a58a73
https://www.limesurvey.org/
https://www.linkedin.com/in/michelecisternino/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top