Podatność CVE-2019-14680


Publikacja: 2019-08-08

Opis:
The admin-renamer-extended (aka Admin renamer extended) plugin 3.2.1 for WordPress allows wp-admin/plugins.php?page=admin-renamer-extended/admin.php CSRF.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Mijnpress -> Admin-renamer-extended 

 Referencje:
https://wpvulndb.com/vulnerabilities/9551
https://www.pluginvulnerabilities.com/2019/06/24/cross-site-request-forgery-csrf-vulnerability-in-admin-renamer-extended/

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top