Podatność CVE-2019-14751


Publikacja: 2019-08-22

Opis:
NLTK Downloader before 3.4.5 is vulnerable to a directory traversal, allowing attackers to write arbitrary files via a ../ (dot dot slash) in an NLTK package (ZIP archive) that is mishandled during extraction.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
NLTK -> NLTK 

 Referencje:
https://github.com/mssalvatore/CVE-2019-14751_PoC
https://github.com/nltk/nltk/blob/3.4.5/ChangeLog
https://github.com/nltk/nltk/commit/f59d7ed8df2e0e957f7f247fe218032abdbe9a10
https://salvatoresecurity.com/zip-slip-in-nltk-cve-2019-14751/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top