Podatność CVE-2019-14763


Publikacja: 2019-08-07   Modyfikacja: 2019-08-08

Opis:
In the Linux kernel before 4.16.4, a double-locking error in drivers/usb/dwc3/gadget.c may potentially cause a deadlock with f_hid.

Typ:

CWE-189

(Numeric Errors)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.9/10
6.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Linux -> Linux kernel 

 Referencje:
https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v4.x/ChangeLog-4.16.4
https://git.kernel.org/cgit/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=072684e8c58d17e853f8e8b9f6d9ce2e58d2b036
https://git.kernel.org/cgit/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=c91815b596245fd7da349ecc43c8def670d2269e
https://github.com/torvalds/linux/commit/072684e8c58d17e853f8e8b9f6d9ce2e58d2b036
https://github.com/torvalds/linux/commit/c91815b596245fd7da349ecc43c8def670d2269e
https://usn.ubuntu.com/4115-1/
https://usn.ubuntu.com/4118-1/
https://www.spinics.net/lists/linux-usb/msg167355.html
https://www.spinics.net/lists/linux-usb/msg167393.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top