Podatność CVE-2019-14805


Publikacja: 2019-08-09

Opis:
studio/builder_menu.php?page=sets in UNA 10.0.0-RC1 allows XSS via the System Name field under Sets during set editing.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
UNO -> UNO 
UNA -> UNA 

 Referencje:
https://github.com/unaio/una/commits/master/studio
https://pastebin.com/BRFQkqLQ

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top