Podatność CVE-2019-14849


Publikacja: 2019-12-12

Opis:
A vulnerability was found in 3scale before version 2.6, did not set the HTTPOnly attribute on the user session cookie. An attacker could use this to conduct cross site scripting attacks and gain access to unauthorized information.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Redhat -> 3scale 

 Referencje:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=CVE-2019-14849

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top