Podatność CVE-2019-1489


Publikacja: 2019-12-10   Modyfikacja: 2019-12-11

Opis:
An information disclosure vulnerability exists when the Windows Remote Desktop Protocol (RDP) fails to properly handle objects in memory, aka 'Remote Desktop Protocol Information Disclosure Vulnerability'.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Microsoft -> Windows xp 

 Referencje:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2019-1489

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top