Podatność CVE-2019-14999


Publikacja: 2019-08-23

Opis:
The Uninstall REST endpoint in Atlassian Universal Plugin Manager before version 2.22.19, from version 3.0.0 before version 3.0.3 and from version 4.0.0 before version 4.0.3 allows remote attackers to uninstall plugins using a Cross-Site Request Forgery (CSRF) vulnerability on an authenticated administrator.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Atlassian -> Universal plugin manager 

 Referencje:
https://ecosystem.atlassian.net/browse/UPM-6044

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top