Podatność CVE-2019-15058


Publikacja: 2019-08-14   Modyfikacja: 2019-08-15

Opis:
stb_image.h (aka the stb image loader) 2.23 has a heap-based buffer over-read in stbi__tga_load, leading to Information Disclosure or Denial of Service.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Częściowy
Affected software
Stb project -> STB 

 Referencje:
https://github.com/nothings/stb/issues/790
https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2019-15058
https://www.mail-archive.com/debian-bugs-dist@lists.debian.org/msg1695025.html
https://www.suse.com/security/cve/CVE-2019-15058/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top