Podatność CVE-2019-15075


Publikacja: 2020-03-20

Opis:
An issue was discovered in iNextrix ASTPP before 4.0.1. web_interface/astpp/application/config/config.php does not have strong random keys, as demonstrated by use of the 8YSDaBtDHAB3EQkxPAyTz2I5DttzA9uR private key and the r)fddEw232f encryption key.

Typ:

CWE-338

(Use of Cryptographically Weak PRNG)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Inextrix -> Astpp 

 Referencje:
https://github.com/iNextrix/ASTPP/commit/9877ec62556f0470030acd306b24bc94fdcbe2ae

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top