Podatność CVE-2019-15513


Publikacja: 2019-08-23

Opis:
An issue was discovered in OpenWrt libuci (aka Library for the Unified Configuration Interface) as used on Motorola CX2L MWR04L 1.01 and C1 MWR03 1.01 devices. /tmp/.uci/network locking is mishandled after reception of a long SetWanSettings command, leading to a device hang.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Openwrt -> Libuci 
Motorola -> C1 mwr03 firmware 
Motorola -> Cx2l mwr04l firmware 

 Referencje:
https://github.com/TeamSeri0us/pocs/blob/master/iot/morouter/motorola%E8%B7%AF%E7%94%B1%E5%99%A8%E6%96%87%E4%BB%B6%E8%A7%A3%E9%94%81%E6%BC%8F%E6%B4%9E.pdf

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top