Podatność CVE-2019-15612


Publikacja: 2020-02-04

Opis:
A bug in Nextcloud Server 15.0.2 causes pending 2FA logins to not be correctly expired when the password of the user is reset.

Typ:

CWE-384

(Session Fixation)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.2/10
4.9/10
3.1/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Nextcloud -> Server 

 Referencje:
https://hackerone.com/reports/486693
https://nextcloud.com/security/advisory/?id=NC-SA-2020-001

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top