Podatność CVE-2019-15613


Publikacja: 2020-02-04

Opis:
A bug in Nextcloud Server 17.0.1 causes the workflow rules to depend their behaviour on the file extension when checking file mimetypes.

Typ:

CWE-345

(Insufficient Verification of Data Authenticity)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6/10
6.4/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Nextcloud -> Server 

 Referencje:
https://hackerone.com/reports/697959
https://nextcloud.com/security/advisory/?id=NC-SA-2020-002

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top