Podatność CVE-2019-15619


Publikacja: 2020-02-04

Opis:
Improper neutralization of file names, conversation names and board names in Nextcloud Server 16.0.3, Nextcloud Talk 6.0.3 and Nextcloud Deck 0.6.5 causes an XSS when linking them with each others in a project.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Nextcloud -> DECK 
Nextcloud -> Nextcloud server 
Nextcloud -> TALK 

 Referencje:
https://hackerone.com/reports/662204
https://nextcloud.com/security/advisory/?id=NC-SA-2020-008
https://nextcloud.com/security/advisory/?id=NC-SA-2020-009
https://nextcloud.com/security/advisory/?id=NC-SA-2020-010

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top